Storo Plot – Markedsrådgivning

PLOT Storo produkter og tjenester

Vi kaller oss Plot Storo og skal levere tjenester som bidrar til at den enkelte butikksjef oppnår økt lønnsomhet. Våre produkter og tjenester er utviklet basert på mer enn 20 års retail erfaring og på markedstata for Storo-området.

Fysiske butikker er under press fra netthandel. Kjennskap til kundenes handlevaner og bevegelsesmønster i nærområdet er en viktig forutsetning for å lykkes med fysisk butikkdrift. Kjedekontorer leverer løsninger og markedsinformasjon tilpasset hele kjeden av butikker, men ikke nødvendigvis tilpasset den enkelte butikks lokalmarked. For å fylle dette «hullet» har vi valgt Storo som vårt pilotområde og vil nå fokusere på løsninger tilpasset butikkene i området.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av våre produkter og tjenester.

Vi er i en oppstartsfase og vil gi våre nye kunder 50% rabatt for første 6 måneder.

Hvor var kundene i uken som gikk? Eller samme uke i fjor?

STOROindeks beskriver kundebevegelser innenfor Storo-området i uken som gikk sammenlignet med samme uke i fjor. Målingene er basert blant annet på mobildata. I motsetning til alternative målinger som for eksempel dør tellere forklarer STOROindeks hvor potensielle kunder faktisk oppholdt seg: Hjemme, på jobb eller bevegelse i området.

STOROindeks sammenligner også aktiviteten i Storo-området med tilsvarende data for Oslo Sentrum og for Oslo totalt sett. Du vil få nyttig informasjon om personbevegelser; var flere ute for å shoppe eller holdt folk seg hjemme eller mer på jobb?

Du vil også få full tilgang til vår database med historiske kundedata. Ved hjelp av STOROindeks kan du sammenligne salgsutvikling for egen butikk med markedet, både for siste uke og for året som helhet på rullerende basis.

Hvordan vil kundeaktiviteten være i de neste to ukene?

STOROvarsel indikerer variasjoner i kundeaktivitet. Ved hjelp av en algoritme som inkluderer blant annet mobil- og værdata utarbeider Plot Storo prognoser for forventet kundeaktivitet i Storo-området to uker frem i tid.

Dette gir deg som butikksjef mulighet til å planlegge og justere butikkens aktiviteter. STOROvarsel inkluderer også STOROindeks og historiske kundedata. Prognosene tar også hensyn til annonserte events og andre faktorer som kan tenkes å påvirke mobilitet i Storo-området.

Vet potensielle kunder at din butikk finnes på Storo?

Plot Storo vil i samarbeid med Norstat utarbeide kvartalsvise markedsundersøkelser for Storo-området. Undersøkelsen vil typisk inkludere 300-500 intervjuer av personer bosatt i Nordre Aker og på Sagene som får spørsmål om sine handlevaner i Storo-området. Den vil også teste markedets kjennskap til de butikkene som velger å delta i STORObus.

PLOT Storo produkter og tjenester

Vi kaller oss Plot Storo og skal levere tjenester som bidrar til at den enkelte butikksjef oppnår økt lønnsomhet. Våre produkter og tjenester er utviklet basert på mer enn 20 års retail erfaring og på markedstata for Storo-området.

Fysiske butikker er under press fra netthandel. Kjennskap til kundenes handlevaner og bevegelsesmønster i nærområdet er en viktig forutsetning for å lykkes med fysisk butikkdrift. Kjedekontorer leverer løsninger og markedsinformasjon tilpasset hele kjeden av butikker, men ikke nødvendigvis tilpasset den enkelte butikks lokalmarked. For å fylle dette «hullet» har vi valgt Storo som vårt pilotområde og vil nå fokusere på løsninger tilpasset butikkene i området.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av våre produkter og tjenester.

Vi er i en oppstartsfase og vil gi våre nye kunder 50% rabatt for første 6 måneder.

Hvor var kundene i uken som gikk? Eller samme uke i fjor?

STOROindeks beskriver kundebevegelser innenfor Storo-området i uken som gikk sammenlignet med samme uke i fjor. Målingene er basert blant annet på mobildata. I motsetning til alternative målinger som for eksempel dør tellere forklarer STOROindeks hvor potensielle kunder faktisk oppholdt seg: Hjemme, på jobb eller bevegelse i området.

STOROindeks sammenligner også aktiviteten i Storo-området med tilsvarende data for Oslo Sentrum og for Oslo totalt sett. Du vil få nyttig informasjon om personbevegelser; var flere ute for å shoppe eller holdt folk seg hjemme eller mer på jobb?

Du vil også få full tilgang til vår database med historiske kundedata. Ved hjelp av STOROindeks kan du sammenligne salgsutvikling for egen butikk med markedet, både for siste uke og for året som helhet på rullerende basis.

Kun 200,-/md de første 6 md,
deretter NOK 400,-/md.

Hvordan vil kundeaktiviteten være i de neste to ukene?

STOROvarsel indikerer variasjoner i kundeaktivitet. Ved hjelp av en algoritme som inkluderer blant annet mobil- og værdata utarbeider Plot Storo prognoser for forventet kundeaktivitet i Storo-området to uker frem i tid.

Dette gir deg som butikksjef mulighet til å planlegge og justere butikkens aktiviteter. STOROvarsel inkluderer også STOROindeks og historiske kundedata. Prognosene tar også hensyn til annonserte events og andre faktorer som kan tenkes å påvirke mobilitet i Storo-området.

Kun 400,-/md de første 6 md,
deretter NOK 800,-/md.

Hvordan vil kundeaktiviteten være i de neste to ukene?

Plot Storo vil i samarbeid med Norstat utarbeide kvartalsvise markedsundersøkelser for Storo-området. Undersøkelsen vil typisk inkludere 300-500 intervjuer av personer bosatt i Nordre Aker og på Sagene som får spørsmål om sine handlevaner i Storo-området. Den vil også teste markedets kjennskap til de butikkene som velger å delta i STORObus.

NYHETSBREV

PLOT Storo vil med jevne mellomrom publisere nyhetsbrev som vi deler med alle våre kunder. Her vil du finne nyttig informasjon om kundeaktivitet i
Storo-området og annen inrformasjon som kan være relevant.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle produktporteføljen vår og vil selvfølgelig også dele informasjon om nye produkter og tjenester i nyhetsbrevene våre.

VÅRT TEAM

Plot Storo er en del av Plot Markedsrådgivning etablert av Simund Festøy i 2002. Han har mer enn 30 års erfaring fra retail og raske forbrukervarer. Plot Markedsrådgivning bistår selskaper med å skape merverdi ved å utnytte sine markedsposisjoner.

SIGMUND FESTØY
Partner og daglig leder

SPESIALITETER • Rådgivning og analyse gjennom 20 år til selskaper i Norge og Norden • Operativ internasjonal ledererfaring fra Norge, Nederland og Gabon i Afrika • Markedsansvarlig for B2C og B2B i børsnotert konsern

GEIR GABRIELSEN
Assosiert partner

SPESIALITETER • Universitetslektor og foreleser i bl.a. markedsstrategi og markedsføringsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge • Operativ erfaring med merkevareledelse og markedsføring som CMO fra selskaper innenfor FMCG og B2C

ANDERS LINDGREN
Assosiert partner

SPESIALITETER • Markeds- og kommunikasjonsrådgiver i DNV GL • Operativ erfaring som CMO i store B2B selskaper

  Sigmund Festøy etablerte PLOT markedsrådgivning i 2002 med en visjon om å bidra til at selskaper kan skape mer verdi ut av sine markedsposisjoner. En visjon basert på en bred erfaring fra operative lederstillinger innenfor operations, M&A og markedsføring.

  ADRESSE

  Gaustadalleén 21, 0349 Oslo, Norge

  TELEFON

  +47 913 97 729

  E-POST

  [email protected]

  Call Now ButtonRING